Italia markets close in 5 hours 14 minutes

Simboli simili a “0gjx.l”

SimboloNomeUltimo prezzoSettore / CategoriaTipoCambio
0GHX.L0GHX.LN/DN/DTitoliLSE
0G6X.LCLAVISTER HOLDING AB CLAVISTER 16,28N/DTitoliLSE
0GJN.L0GJN.L18,06N/DTitoliLSE
0GOX.LPOLYTEC HOLDING AG POLYTEC HOLD7,35N/DTitoliLSE
0GJS.LXILAM ANIMATION SA XILAM ANIMAT60,70N/DTitoliLSE
0GRX.LHEXAGON AB HEXAGON B ORD SHS139,50N/DTitoliLSE
0GUX.LSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A136,40N/DTitoliLSE
0GXJ.L0GXJ.L326,60N/DTitoliLSE
0GJA.LWOLFORD AG WOLFORD ORD SHS14,10N/DTitoliLSE
0QJX.LEFG INTERNATIONAL AG EFG INTERN6,66N/DTitoliLSE
0G7X.L0G7X.L0,87N/DTitoliLSE
0G2X.L0G2X.L152,20N/DTitoliLSE
0G0X.LFIRST SENSOR AG FIRST SENSOR OR42,82N/DTitoliLSE
0GJK.L0GJK.L70,90N/DTitoliLSE
0MJX.L0MJX.L629,50N/DTitoliLSE
0GZX.L0GZX.L82,40N/DTitoliLSE
0GJ1.LMAG INTERACTIVE AB (PUBL) MAG I25,40N/DTitoliLSE
0G8X.LIMMUNOVIA AB (PUBL) IMMUNOVIA O191,40N/DTitoliLSE
0RJX.L0RJX.LN/DN/DTitoliLSE
0GNX.L0GNX.LN/DN/DTitoliLSE
0GGX.L0GGX.L29,21N/DTitoliLSE
0GXX.L0GXX.L21,80N/DTitoliLSE
0GJ3.L0GJ3.L15,80N/DTitoliLSE
0GJQ.L0GJQ.L1,52N/DTitoliLSE
0GJX.L0GJX.L0,18N/DTitoliLSE