ACAITA.MI - AcomeA PMITALIA ESG

Milan - Milan Prezzo differito. Valuta in EUR.

Statistiche sui rischi

3 anniACAITA.MIMedia categoria
5 anniACAITA.MIMedia categoria
10 anniACAITA.MIMedia categoria
Alpha
N/DN/D
N/DN/D
N/DN/D
BETA
N/DN/D
N/DN/D
N/DN/D
Rendimento annuo medio
N/DN/D
N/DN/D
N/DN/D
R quadrato
N/DN/D
N/DN/D
N/DN/D
Deviazione standard
N/DN/D
N/DN/D
N/DN/D
Indice di Sharpe
N/DN/D
N/DN/D
N/DN/D
Indice di Treynor
N/DN/D
N/DN/D
N/DN/D